Prehľad základných typov ľudového domu na Slovensku


Murované domy

 1. Dom s výpustkom
 2. Habánsky dom
 3. Dom s bočným stĺporadím
 4. Dom s výškou
 5. Panónsky dom so sochou
 6. Dom Tekova
 7. Dom Hontu
 8. Dom Gemera a Malohontu
 9. Dom Abova a Zemplína s čelným stĺporadím

pozn. domy označené číslami 2, 5, 9 nie sú znázornené

Zrubové domy

 1. Dom podhoria
 2. Čičmiansky dom
 3. Dom Kysúc
 4. Dom Oravy
 5. Oravský dom s výškou
 6. Dom Turca
 7. Kremnický banícky domv
 8. Dom Horehronia
 9. Dom Detvy
 10. Dom s pocieňou
 11. Liptovský dvoj dom
 12. Dom s dufartom
 13. Spišský dvojdom
 14. Goralský dvor
 15. Dom horného Zemplína – Lemkovský

pozn. domy označené číslami 5, 14 nie sú znázornené

Tiež by vás mohlo zaujímať